Aandacht, wie heeft dat nu niet nodig in de zorg

Geachte mede-Nederlander,

Waar er 30 jaar geleden in elk dorp in Nederland een uitleenorganisatie van hulpmiddelen was, waren er op 1 januari 2017 nog maar 8. Inmiddels zijn er door het stoppen van Welzorg en Kersten  6 over.
Naast Medipoint, Medicura, Vegro, Joerns, Hulpmiddelencentrum, is Zorg en Comfortwinkel de kleinste in Nederland.
Waar in de AWBZ periode elke cliënt kon worden geholpen, is met de introductie van de zorgverzekeringswet, dit beperkt tot de verzekerden bij de zorgverzekeraars die Zorg en Comfortwinkel wel een overeenkomst aanbieden.
Enkele zorgverzekeraars als VGZ en Menzis geven op het verzoek voor een overeenkomst al jaren het standaard antwoord: “In antwoord op uw verzoek om tot een overeenkomst te komen delen wij u mede dat er voldoende zorgaanbod is gecontracteerd om aan de behoefte van onze verzekerden te voldoen. Het uitgangspunt is dan ook om voor deze hulpmiddelen geen nieuwe aanbieders te contracteren”.
Zeker nu Welzorg en Kersten met uitleen zijn gestopt begin 2018, is dit geen steekhoudend argument.
De materie van de uitleenorganisatie komt niet terug in beleidsvoering van de NZA, zover dit is te traceren. Te weinig betrokkenen, zeker voor de Tweede Kamer te weinig zieltjes.
Zorg en Comfortwinkel ziet graag dat zorgverzekeraars worden verplicht om een overeenkomst aan te gaan, indien al met één andere zorgverzekeraar een overeenkomst is aan gegaan. Dat betekent dat ook digitaal kan worden gedeclareerd en de kwaliteitseisen wat betreft personeel en hygiëne op het zelfde hoge niveau staan. Met andere woorden: geen extra kosten voor de verzekeraar!
Maar óók geen extra kosten voor ergo- en fysiotherapeuten, thuiszorg en cliënten omdat zij graag de kwaliteit en service van Zorg en Comfortwinkel ervaren.
Let wel, dit is een verzoek zodat de over gebleven uitleenorganisaties met elkaar kunnen concurreren op basis van kwaliteit en service. Tariefvorming is een andere discussie.

Vol energie en spanning,

Zorg en Comfortwinkel
Frits Lozeman

Vaardigheden

Gepubliceerd op

18 september 2019